Władze spółki

Zarząd:

Prezes Zarządu - Marek Orent

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca - Aniela Nocna
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Misiura
Sekretarz - Krzysztof Adamczyk
Członkowie - Małgorzata Iwanicka, Paweł Przychodzeń