Władze spółki

Zarząd:

Prezes Zarządu - Krzysztof Adamczyk

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca - Aniela Nocna
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Misiura
Sekretarz - Krzysztof Adamczyk (Członek RN delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PLO S.A.)
Członkowie - Małgorzata Iwanicka, Monika Kozakiewicz, Agnieszka Wolska