OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 1 z dnia 12.07.2019
W sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wyłonienia kandydata na
stanowisko prezesa Zarządu Spółki.
Link
Ogłoszenie nr 2 z dnia 12.08.2019
Rada Nadzorcza Spółki PLO S.A. w dniu 12.08.2019 roku podjęła Uchwałę nr 469/VII/2019 o odwołaniu postępowania kwalifikacyjnego do wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PLO S.A.