OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej na dzień 14 lutego 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1. Ogłoszenie zostało opublikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 12 (5902) z dnia 20 stycznia 2020 r. – Poz. 2689.