OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej na dzień 22 maja 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1. Ogłoszenie zostało opublikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 81 (5971) w dniu 27 kwietnia 2020 r. – Poz. 19457. Data umieszczenia na stronie www 07.05.2020 r.