OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 1 z dnia 12.07.2019
W sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wyłonienia kandydata na
stanowisko prezesa Zarządu Spółki.